Nhảy đến nội dung
x

Trạm cảnh sát PCCC Quận 7

image015.jpg

Thời gian thực hiện : Năm 2015 

Đơn vị giám sát : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng .