Nhảy đến nội dung
x

Sân vận động TDTU

image007.jpg

Thời gian thực hiện : Năm 2012-2013 

Chủ đầu tư : Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Đơn vị giám sát : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng .