Nhảy đến nội dung
x

Nhà thi đấu đa năng

image009.jpg

Thời gian thực hiện : Năm 2012-2013 

Chủ đầu tư : Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Đơn vị kiểm định : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng .