Nhảy đến nội dung
x

Kí túc xá và trung tâm giáo dục quốc phòng

image003.jpg

Thời gian thực hiện : Năm 2018 

Chủ đầu tư : Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Đơn vị giám sát : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng .