Nhảy đến nội dung
x

Khu nhà D - Tòa nhà sáng tạo

image011.jpg

Thời gian thực hiện : Năm 2013 

Chủ đầu tư : Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Đơn vị kiểm định : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng .